Αντώνης Σπυρόπουλος

Το έμαθες; Ο κόσμος αλλάζει μπαμπά

Του Αντώνη Σπυρόπουλου Θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε πέντε βασικές δυνάμεις (παγκοσμιοποίηση, τεχνολογία, δημογραφικά στοιχεία, περιβάλλον γεωπολιτική)  που μετασχηματίζουν το παγκόσμιο…

Η Μεγαλύτερη έκπτωση και αναλγησία της ανθρώπινης ύπαρξης είναι όταν ιδεολογικοποιεί το θάνατο

Το ότι ο περισσότερος κόσμος δεν αντιδρά στις αιτιάσεις των “ψεκασμένων”, των θεωρητικών της αγέλης και των ομονοούντων ενός ετερόκλητου,…