Χορός εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από τις μεταναστευτικές δομές

05/22/2021 0 από Άρδην Δυτικής Ελλάδας

 

Γιατί ο Μηταράκης είναι σε δύσκολη θέση

Της Παγχιακής Επιτροπής Αγώνα

Κατασκευές νέων δομών στην ενδοχώρα, υπερδομές στα νησιά (270 εκ. €), σίτιση μεταναστών (823 εκ €), παροχές συμβουλών, προγράμματα στέγασης και επιδότησης μεταναστών και αιτούντων άσυλο (HELIOS, ΕΣΤΙΑ II) συγκεντρώνουν ποσά δισεκατομμυρίων Ευρώ.

Ένας πακτωλός χρημάτων που διατίθεται κυρίως από την ΕΕ και διαχειρίζεται το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για να παραμένει το μεταναστευτικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Και αν αναζητηθούν αντίστοιχα ποσά που να διατίθενται για εξοπλισμό φύλαξης συνόρων από την ΕΕ θα βρεθούν ψίχουλα…

Ποσά που κατά την διαχείρισή τους οι επαναλαμβανόμενες συμπτώσεις, δεν φαίνεται να αποτελούν τυχαίο γεγονός. Έργα εκατομμυρίων Ευρώ με αναθέσεις, με κλειστούς διαγωνισμούς, με απευθείας διαπραγματεύσεις, με όρους που επιτρέπουν την επιλογή όχι της συμφερότερης προσφοράς αλλά άλλων, με ποσοστά εκπτώσεων που κυμαίνονται σε πολύ μικρό και παραπλήσιο ύψος.

Οι καταγγελίες για ευνοϊκή μεταχείριση, πρωτοξεκίνησαν από την περιοχή όπου εκλέγεται ο υπουργός Μετανάστευσης, τη Χίο. Συγκεκριμένα υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία για εύνοια προς τοπικό ΜΜΕ και ενοικίαση των κτιριακών εγκαταστάσεών του συγκεκριμένου μέσου, με απ’ ευθείας ανάθεση 6600 ευρώ τον μήνα. (ΑΔΑ:6Ψ8Β46ΜΔΨΟ-7ΦΑ). Να σημειωθεί εδώ ότι η κοινή γνώμη της Χίου είναι σφόδρα ενάντια στην Υπερδομή μεταναστών που θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνηση.

Ας δούμε αναλυτικά συγκεκριμένα έργα, τα οποία δημοπρατηθήκαν αφού έγινε πρόσκληση με διαγωνισμό για διαπραγμάτευση:

Α. Μία εβδομάδα μόλις πριν γίνουν τα σοβαρά επεισόδια με την αποστολή των ΜΑΤ σε Χίο και Λέσβο, στις 21 Φεβρουαρίου ο κ. Μηταράκης μέσω πρόσκλησης για απευθείας διαπραγμάτευση , προσκαλεί τρεις εταιρείες (ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ΤΕΡΝΑ Α.Ε και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ) για τρία ξεχωριστά έργα (περίφραξη των επιταγμένων εκτάσεων), ένα σε κάθε νησί, με την ονομασία «Προπαρασκευαστικές εργασίες περίφραξης και καθαρισμού γηπέδου στα νησιά Χίου ή Λέσβου ή Σάμου». (ΑΔΑ:ΨΞ6Ψ46ΜΔΨΟ-9ΑΟ , ΑΔΑ: ΨΦΓΞ46ΜΔΨΟ-ΕΧ6 & ΑΔΑ:Ψ7ΠΙ46ΜΔΨΟ-ΞΝΝ).

Σε 4 μόλις ημέρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία και κάθε μια από τις τρεις κατασκευαστικές ανέλαβε από ένα έργο. Υπάρχουν όμως εύλογες απορίες: γιατί αφού υπήρχαν 3 διαφορετικά έργα προσκλήθηκαν μόνο 3 εταιρείες; Άραγε ο διαγωνισμός με απ’ ευθείας διαπραγμάτευση πέτυχε τον στόχο του, που δεν είναι άλλος από την βέλτιστη προσφορά τιμής ; Αν κρίνουμε από το ποσοστό των εκπτώσεων που δόθηκαν σίγουρα όχι μια και όλες οι εκπτώσεις ήταν παρεμφερείς. Η Μυτιληναίος ΑΕ έδωσε μόλις 5% έκπτωση και ανέλαβε τα έργα της Σάμου, ο ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ επίσης 5% έκπτωση και ανέλαβε τα έργα της Λέσβου και η ΤΕΡΝΑ ΑΕ 6% έκπτωση και ανέλαβε το έργο της Χίου. Επίσης τα έργα όλα είχαν, ως προϋπολογισμό, περίπου 1εκατ. ευρώ.

Το περίεργο είναι ότι στην Χίο, η έκταση που επιτάχθηκε και θα γινόταν τα έργα περίφραξης ήταν σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερη (625 στρέμματα) από τις υπόλοιπες αλλά ο προϋπολογισμός του έργου και η έκπτωση που δόθηκε ήταν παρεμφερής με τους άλλους δύο διαγωνισμούς!

Β. Η νεοσυσταθείσα η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής στις 7 Απριλίου προκηρύσσει διενέργεια Διαγωνισμού με διαδικασία διαπραγμάτευσης για το έργο «Διαμόρφωση και βασική συντήρηση δομών του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη Μαλακάσα» (ΑΔΑ: 9ΧΝΛ46ΜΔΨΟ-ΚΤΝ) προϋπολογισμού 4,45 εκατ. ευρώ. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή. Μόλις τρεις μέρες μετά, το απίστευτο είναι ότι κλήθηκε μόνο μία εταιρεία για να δώσει προσφορά (VITAEL AE), η οποία δίνει μόλις 2% έκπτωση (4,36 εκατ. ευρώ) και το Υπουργείο της δίνει το πράσινο φως για την εργολαβία του έργου.

Γ. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο , δηλ. διενέργεια διαγωνισμού με διαδικασία διαπραγμάτευσης γίνεται το έργο «Εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη θέση αγρόκτημα Κλειδιού του Δήμου Σιντικής, Ν. Σερρών» (ΑΔΑ:9ΟΒΠ46ΜΔΨΟ-Τ33), προϋπολογισμού 3,7εκατ ευρώ (Ιούνιος 2020). Πάλι έχει κληθεί μόνο μία εταιρεία (ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.) ενώ πάλι η έκπτωση είναι μόλις 2% (3,62 εκατ. ευρώ)!

Δ. Τα έργα σε Χίο – Λέσβο, δεν ξεκίνησαν ποτέ εξαιτίας των αντιδράσεων. Στα μέσα Ιουνίου αναλαμβάνει το υπουργείο να τρέξει τον διαγωνισμό μαμούθ των τριών υπερδομών σε Σάμο -Λέρο – Κω προϋπολογισμού 132,68 εκατ. ευρώ «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο» (ΑΔΑ:9ΙΣΟ46ΜΔΨΟ-ΒΓΩ). Όλως τυχαίως οι εταιρείες στις οποίες απευθύνεται η πρόσκληση για τον διαγωνισμό, είναι οι τρείς που είχαν αναλάβει τα έργα των περιφράξεων. Όλως τυχαίως η εταιρεία που είχε αναλάβει την περίφραξη στη Σάμο (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ) ήταν αυτή που έδωσε την καλύτερη προσφορά και ανέλαβε το έργο με έκπτωση μόλις 9% (120,85 εκατ. ευρώ)

Ε. Τα γεγονότα στη Μόρια (εμπρησμός ΚΥΤ Οκτώβριος 2020 ) επέβαλαν την κατασκευή της «προσωρινής» υπερδομής στην περιοχή ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ -ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων και υποδομών της Δομής Προσωρινής Υποδοχής του άρθρου 8 του ν.4375/2016, στην περιοχή «Καρά Τεπέ-Μαυροβούνι», Δήμου Μυτιλήνης, Π.Ε. Λέσβου» (ΡΙΞΩ46ΜΔΨΟ-Ι6Ρ). Δημοπρατήθηκε διαγωνισμός με απ’ ευθείας διαπραγμάτευση με προϋπολογισμό έργου 5.58 εκατ. ευρώ και οι εταιρείες που συμμετείχαν ήταν πάλι οι γνωστές τρεις (ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ΤΕΡΝΑ ΑΕ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ). Το έργο ανατέθηκε στην ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (όπως και το έργο της αρχικής περίφραξης στη Λέσβο) με έκπτωση μόλις 6,88% (5.20 εκατ. ευρώ).

Ζ. Στις 16-10-2020 προκηρύσσεται διενέργεια διαγωνισμού για «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τις συμβάσεις κατασκευής δομών του άρθρου 8 του ν. 4375/2016(ΑΔΑ: Ψ06Ζ46ΜΔΨΟ-ΤΛΓ &ΩΩ1646ΜΔΨΟ-0ΕΠ). Η παράγραφος «η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης» προδιαθέτει για ευελιξία στην τελική επιλογή του αναδόχου. Πράγματι, η Εταιρεία PLANET αναλαμβάνει την παροχή «εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών» με μηδενική έκπτωση έναντι 5 εκατ. +ΦΠΑ= 6,20 εκατ. ευρώ αφού στον διαγωνισμό δεν ήταν αναγκαία η βέλτιστη προσφορά.

Κατόπιν όλων αυτών βλέπουμε ότι μία τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου που μόλις ιδρύθηκε, απαρτιζόμενη κυρίως από μετακλητούς υπαλλήλους, καλεί σε έργα για τα οποία κανένας δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των μελετών και των προϋπολογισμών, παρά μόνο οι εταιρείες οι οποίες λαμβάνουν πρόσκληση στον διαγωνισμό , που είναι τρεις για τρία έργα!

Εκπτώσεις – που για τον χώρο των κατασκευών θεωρούνται συμβολικές της τάξης του μηδενός ή 2% έως 9%, όταν οι συνήθεις εκπτώσεις των έργων στην «πιάτσα» κυμαίνονται μεταξύ 35%-40%!

Το αν οι προϋπολογισμοί αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, κανένας δεν το γνωρίζει γιατί δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ενημέρωση παρά μόνο η τυπική ελάχιστη δημοσίευση στη Διαύγεια. Το πολιτικό κόμμα «Ποτάμι» θυμίζουμε ότι είχε κάνει λόγο για υπερτιμολογήσεις και αδιαφανείς διαδικασίες στην ΒΙΑΛ (ΚΥΤ Χίου) το οποίο με χωρητικότητα 1200 περίπου ατόμων κόστισε 1,27 εκατ. ευρώ. Το ποσό τότε θεωρήθηκε υπερβολικό, ενώ σήμερα εξαγγέλλονται 57 εκ. Ευρώ για το νέο ΚΥΤ!

Επίσης οι δομές μεταναστών θεωρούνται έργα με χαμηλές προδιαγραφές, αρκετά υποδεέστερες από άλλες κατασκευές, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Οι εργασίες αφορούν διαμορφώσεις εδάφους, περιφράξεις δίκτυα υποδομής και χαμηλές βάσεις (δοκάρια) από μπετόν όπου θα πατήσουν οι οικίσκοι κοντέινερ. Δεν είναι δηλαδή σύνθετες κατασκευές οι οποίες να χρειάζονται ιδιαίτερη τεχνολογική γνώση, ή που απαιτούνται προηγμένα στάνταρ σε αρχιτεκτονικό, στατικό, μηχανολογικό ή ενεργειακό επίπεδο.

Είναι εμφανές ότι υπάρχει ένα αδιαφανές πέπλο γύρω από αυτά που έχει στην αρμοδιότητά της η τεχνική υπηρεσία του υπουργείου, με κεντρικό πρόσωπο τον κ.Μηταράκη και τους μετακλητούς.

Επιπλέον οι Υπερδομές σε Λέσβο και Χίο κόστους σύμφωνα με το Υπουργείο 97 εκατ. ευρώ και 57 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, δεν έχουν ακόμα δημοπρατηθεί. Αν υποθέσουμε ότι το ένα κέντρο της Λέσβου θα «πάει» στην ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και αυτό της Χίου στην ΤΕΡΝΑ ΑΕ , πόσο εκτός πραγματικότητας θα είναι αυτός ο συλλογισμός; Οι κάτοικοι των νησιών βλέπουν διαχρονικά ότι έχει στηθεί φαγοπότι γύρω από το μεταναστευτικό, και ότι ο αδιαφανής τρόπος με τον οποίο κινούνται όλα, είναι νόμος.

Η σημερινή κυβέρνηση στο μεταναστευτικό, με κύριο εκφραστή τον κ. Μηταράκη, στον τομέα της διαφάνειας απέτυχε. Δυστυχώς δεν έχει πείσει σε καμία των περιπτώσεων ότι λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Οι τοπικές κοινωνίες έχουν αντιληφθεί ότι έχει στηθεί χορός εκατοντάδων εκατομμυρίων γύρω τους, με καταστροφικές συνέπειες για τους ίδιους και τον τόπο.

Υποθηκεύεται έτσι το μέλλον των ευαίσθητων ακριτικών περιοχών και ολόκληρης της Ελλάδας, αλλά αυτό δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα την κεντρική εξουσία.

Για την κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά τον πρωθυπουργό φαίνεται ότι το σημαντικότερο είναι η απορρόφηση κονδυλίων που τόσο απλόχερα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διαχείρισή τους, η οποία άλλωστε πληρώνει όσο όσο, για να παραμείνει το πρόβλημα μακριά της.

Παγχιακή Επιτροπή ΑΓΩΝΑ

 

Κοινοποίηση:
Total Page Visits: 796 - Today Page Visits: 1